Bestuur

Op dit moment bestaat ons bestuur uit:

Anja Bouman (voorzitter)
Ilonka Colard (secretaris)
Yolanda van den Heuvel (penningmeester)            0313-476912
Marianne Quist (lid)                                                    0316-223460
Regien van Hal (lid)                                                     06-13056523