Bestuur

Op dit moment bestaat ons bestuur uit:

Marian Geurds (voorzitter)
Ilonka Colard (secretaris)
Marianne Quist (penningmeester)   0316-223460
Regien van Hal (lid)                            06-13056523
Yolanda van den Heuvel (lid)            0313-476912